Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ożarów Mazowiecki w liczbach

Geoportal Ożarów Mazowiecki
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki, gmina w województwie mazowieckim, powiat warszawski zachodni.

Powierzchnia gminy Ożarów Mazowiecki wynosi 71 km2, zajmuje 1946 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Ożarów Mazowiecki zamieszkuje 26 151 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 233 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Ożarów Mazowiecki wynosi 367, jest 294 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Ożarów Mazowiecki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Ożarów Mazowiecki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Ożarów Mazowiecki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Ożarów Mazowiecki: 711946
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Ożarów Mazowiecki: 1,51331
Lesistość w % w gminie Ożarów Mazowiecki: 0,82416
Ludność na 1 km2 w gminie Ożarów Mazowiecki: 367294
Liczba ludności ogółem w gminie Ożarów Mazowiecki: 26 151233
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Ożarów Mazowiecki: 28,030
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Ożarów Mazowiecki: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Ożarów Mazowiecki: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Ożarów Mazowiecki: 11,92-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Ożarów Mazowiecki: 56,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Ożarów Mazowiecki: 16961
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Ożarów Mazowiecki: 10,948
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Ożarów Mazowiecki: 108,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Ożarów Mazowiecki: 9261
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Ożarów Mazowiecki: 20116
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Ożarów Mazowiecki: 1 113,276
Przedszkola bez specjalnych w gminie Ożarów Mazowiecki: 10229
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Ożarów Mazowiecki: 452,999
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Ożarów Mazowiecki: 87,61225
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Ożarów Mazowiecki: 11,634
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Ożarów Mazowiecki: 2521468
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Ożarów Mazowiecki: 5 647-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Ożarów Mazowiecki: 5 338-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Ożarów Mazowiecki: 5 155-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Ożarów Mazowiecki: 88,51472
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Ożarów Mazowiecki: 47,21095
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Ożarów Mazowiecki: 70,2866
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Ożarów Mazowiecki: 55,9825
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Ożarów Mazowiecki: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Ożarów Mazowiecki: 41,7781

Źródłem danych statystycznych dla gminy Ożarów Mazowiecki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Ożarów Mazowiecki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.