Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ożarów Mazowiecki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Ożarów Mazowiecki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Ożarów Mazowiecki.

Mapa Geoportal Ożarów Mazowiecki
Mapa z granicą gminy Ożarów Mazowiecki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckimul. Kolejowa 2Ożarów Mazowiecki, 05-850

Tel: 22 7222207

Fax: 22 7221887

E-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Ożarów Mazowiecki: 1432063

Witryna: www.ozarow-mazowiecki.pl

Władze lokalne: Burmistrz Paweł Kanclerzsekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

Aktualności z gminy Ożarów Mazowiecki

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Ożarowa Mazowieckiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Ożarów Mazowiecki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Ożarów Mazowiecki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Ożarowa Mazowieckiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Ożarowa Mazowieckiego

Gmina Ożarów Mazowiecki w liczbach

Powierzchnia gminy Ożarów Mazowiecki*

71 km2

1946 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki*

26 151 mieszkańców

233 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Ożarów Mazowiecki*

367 mieszkańców na km2

294 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ożarów Mazowiecki

Geoportal Ożarów Mazowiecki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Ożarów Mazowiecki

Jak powstał Geoportal gminy Ożarów Mazowiecki?

Geoportal Ożarów Mazowiecki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Ożarów Mazowiecki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Ożarów Mazowiecki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ożarów Mazowiecki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Ożarowa Mazowieckiego.
Informacje na Geoportalu Ożarów Mazowiecki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ożarów Mazowiecki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Ożarów Mazowiecki;
 • Rejestr MPZP Ożarów Mazowiecki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Mapa Topograficzna gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Mapa Solarna gminy Ożarów Mazowiecki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Ożarów Mazowiecki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Ożarów Mazowiecki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ożarów Mazowiecki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ożarów Mazowiecki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Ożarowie Mazowieckim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ożarowa Mazowieckiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Ożarów Mazowiecki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ożarów Mazowiecki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Ożarów Mazowiecki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ożarowa Mazowieckiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ożarowa Mazowieckiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Ożarów Mazowiecki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ożarów Mazowiecki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Ożarowie Mazowieckim.

  Geoportal gminy Ożarów Mazowiecki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Ożarów Mazowiecki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Ożarowie Mazowieckim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Ożarów Mazowiecki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ożarowie Mazowieckim.

  W Geoportalu Ożarów Mazowiecki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Ożarów Mazowiecki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Ożarowie Mazowieckim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Ożarów Mazowiecki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Ożarów Mazowiecki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Ożarów Mazowiecki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Ożarów Mazowiecki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Ożarów Mazowiecki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Ożarów Mazowiecki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Ożarów Mazowiecki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Ożarowie Mazowieckim. W Geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Ożarowie Mazowieckim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Ożarów Mazowiecki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Ożarów Mazowiecki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Ożarów Mazowiecki dla mieszkańców

Geoportal Ożarów Mazowiecki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ożarów Mazowiecki. Na mapie Ożarowa Mazowieckiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ożarów Mazowiecki. Korzystając z map Geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Ożarów Mazowiecki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ożarów Mazowiecki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować